Tolerans och Demokrati

tolerans-demokrati.jpg

Om kursen

Utbildningen utgår från beprövad erfarenhet och vedertagna sociologiska, socialpsykologiska och pedagogiska teorier kring lärande och pedagogiskt arbete med identitet, vilja till samexistens, fördomar och rasism. Utbildningen baseras till stora delar på den klassrumserfarenhet som skapats under närmare 25 års arbete med det så kallade Toleransprojektet.  Innehållet beskriver både grundläggande kunskaper om teoretiska utgångspunkter, hur dessa kan översättas till arbete i klassrummet och konkreta exempel på hur det kan se ut när man gör det.

Målgrupp

Denna fortbildning vänder sig till lärare och resurspedagoger på högstadiet och gymnasiet. Fortbildningen kan med fördel även läsas av skolpersonal som är verksamma i pedagogiskt arbete med ungdomar.

Kursfakta

Kursens nummer

SO100.1

Individuellt arbete

1-2 timmar per vecka

Kursavgift

Kostnadsfri

Kurstillfälle 1

Kursen startar

2018-09-24

Kursen slutar

2018-10-19

Anmälan öppen till

2018-10-05

Kurstillfälle 2

Kursen startar

2018-11-05

Kursen slutar

2018-11-30

Anmälan öppen till

2018-11-05

Kursteam

Christer Mattsson

Christer Mattsson

Christer Mattsson är upphovsperson till Toleransprojektet och biträdande föreståndare vid Segerstedtinstitutet på Göteborgs universitet. Han undervisar elever på högstadiet, och forskar kring pedagogik för att förebygga rasism, extremism och radikalisering.
Anna Forsman

Anna Forsman

Anna Forsman är utbildningsledare för Toleransprojektet i Kungälvs kommun, med en bakgrund inom högstadiets specialundervisning. Hon är även projektledare vid Segerstedtinstitutet på Göteborgs universitet.

Följ oss

Navigering

Ladda ner vår app

I samarbete med

Copyright © 2019 Opusplace.