Rädda ekvationerna - del 1

ekvationerna-del1.jpg

Om kursen

Lektionsserien introducerar elever till algebra på ett tydligt och engagerande sätt. Fortbildningen tillåter deltagande lärare att tryggt kunna använda och inspireras av lektionsmaterialet som enkelt kan användas i arbetet med egna elever via kollaborativa övningar som lett till mycket goda läranderesultat.

Du får i fortbildningen full tillgång till lektionsplaner, laborativa övningar, samt övningsuppgifter som enkelt kan användas i arbetet med dina egna elever. Alla deltagare får även möjlighet till kollegialt idéutbyte och stöd via interaktiva forum på den webbaserade lärplattformen.

Målgrupp

Denna fortbildning vänder sig till matematiklärare på mellanstadiet och högstadiet, samt gymnasielärare som arbetar med elever som inte har de förväntade förkunskaperna för algebra på gymnasienivå.

Kursfakta

Kursens nummer

MA100.1

Kursen startar

Datum annonseras i december 2017

Kursen slutar

Datum annonseras i december 2017

Individuellt arbete

1-2 timmar per vecka

Kursavgift

Kostnadsfri, våren 2018

Kursteam

Cecilia Christianssen

Cecilia Christiansen

Cecilia är förstelärare i matematik, årskurs 6-9, på Carlssons skola i Stockholm. Hon har belönats med flera priser för sitt pedagogiska arbete, bland annat Kungliga Vetenskapsakademiens Ingvar Lindqvist-pris i matematik och kemi.
Sara Wedahl

Sara Wedahl

Sara är ämneslärare i matematik och naturvetenskap på högstadiet och har en master i molekylärbiologi. Hon har under många år arbetat tillsammans med Cecilia och har praktisk erfarenhet av att använda ”Rädda Ekvationerna” på mellan- och högstadiet.

Följ oss

Navigering

Ladda ner vår app

I samarbete med

Copyright © 2018 Opusplace.