Om Opusplace

Om Opusplace

En mötesplats för kollegialt idéutbyte mellan lärare i grundskolan och gymnasiet.

Opusplace lärarfortbildningar bygger på praktiserande pedagogers beprövade klassrumsmetodik, lektion-för-lektion, där undervisningen lett till högt engagemang och starka elevresultat.

Samtliga lektionsserier har tydliga lärandemål som pekar in i läroplanerna. Innehållet är lätt att använda i arbetet med dina egna elever och inkluderar både lärarhandledning via videolektioner, rekommenderat läromedel och referenser till fördjupningsmaterial. Alla fortbildningar erbjuder möjlighet till kollegialt utbyte mellan kursdeltagare via inkluderade forum. Dessa forum kompleterar lärarhandledningarna och ger dig som deltagare möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter, ställa frågor och få stöd från likasinnande i takt med att du börjar använda hela eller delar av den presenterade metodiken i din egna klassrumsundervisning.

Fortbildningarna är webbaserade vilket gör dem lättillgängliga och ger dig flexibilitet - du väljer själv var och när du vill läsa våra fortbildningar under de givna kursveckorna.

hur-fungerar-det-pc.png

Hur det fungerar

Som deltagare läser du Opusplace fortbildningar på din dator. Fortbildningarna är indelade i veckosektioner där den uppskattade studieinsatsen är två timmar per vecka, inklusive det förberedande arbetet du själv gör om du väljer att använda hela eller delar av den presenterade metodiken i arbetet med dina egna elever.

Du har hela tiden tillgång till interativa forum där du kan ge och få stöd och inspiration från andra engagerade deltagare. I tillägg inkluderar fortbildningarna både läromedel för användning i arbetet med dina egna elever samt referenser till fördjupningsmaterial. Alla fortbildningar har en tydlig koppling till läroplanerna.

Syfte

Opusplace grundades i februari 2017 i syfte att erbjuda möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och kollegielt utbyte mellan lärare i grundskolan och gymnasiet via lättillgängliga fortbildningar som bygger på beprövad klassrumsmetodik - för att på så vis inspirera och underlätta för lärare att bemöta sina elever på ett så engagerande och effektivt sätt som möjligt.

Grundaren, Ronald Bernette, har en bakgrund som verksamhetsutvecklingschef på KTH Resurscentrum för nätundervisning. Opusplace delägs av KTH Holding och har sedan start samarbetat med Lärarnas Riksförbund. 

Värdegrund

Vi tror att kollaborativt engagemang mellan likasinnade människor är nyckeln till att väcka och bibehålla nyfikenhet och motivation - egenskaper som skapar välmående och glädje både hos vuxna och barn.  

Alla människor föds med nyfikenhet och motivation, men vi behöver kontinuerlig inspiration och medmänskligt bemötande för att hålla dessa egenskaper vid liv. Intresse för lärande är med andra ord ett tecken på välmående och hälsa.  

Vår målsättning är att främja välmående och hälsa genom att stödja, inspirera och engagera lärare, så att lärare lättare kan stödja, inspirera och engagera sina elever.

Partner

Vi är stolta och glada över vårt samarbete med Lärarnas Riksförbund. Lärarnas Riksförbund (LR) är det akademiska förbund som uteslutande organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är LR ett av de största förbunden inom Saco.

En av de viktigaste uppgifterna för Lärarnas Riksförbund är att stödja sina medlemmar med sin samlade erfarenhet och kunskap om skolvärlden och läraryrket. LR värnar om att lärare erbjuds fortbildning av hög kvalitet och vill därav bidra med det genom samarbetet med Opusplace.

LR

Pris

Vi erbjuder under våren 2018 kostnadsfri tillgång till ett flertal av våra fortbildningar så att du som lärare får möjlighet att prova på Opusplace format. Vi begränsar dock tillgången till våra fortbildningar till praktiserande lärare och lärarstudenter, då Opusplace värnar om att erbjuda en trygg mötesplats för kollegialt idéutbyte.

Fortbildningen "Datalogiskt tänkande och programmering" erbjuds under hela vårterminen 2018. Anmälan öppnar den 20 november och som medlem i Lärarnas Riksförbund får du 20% rabatt på kursavgiften och betalar endast 1200kr (inkl. moms), ordinarie pris är 1500kr (inkl. moms).

linda.png

Skola och Kommun

Från och med läsåret 2018/19 kan du som huvudman teckna termins- eller läsårsabonnemang vilket ger lärarna på skolan eller i kommunen obegränsad tillgång till Opusplace grundpacket av lärarfortbildningar.

Abonnemangsmodellen är utvecklad så att lärare kan få kontinuerlig tillgång till välutvecklade och lättillgängliga fortbildningar i ämnesrelaterad praktisk metodik som bygger på beprövad erfarenhet, i kombination med kollegialt stöd och idéutbyte.

Kurscertifikat

Vi slutförd fortbildning erhåller du ett kurscertifikat som visar antal timmars arbetsinsats baserat på det individuella åtagandet fortbildningen beräknas kräva. Du som är kommunalt anställd lärare har enligt avtal i snitt 104 timmar för kompetensutveckling per läsår. På fristående skolor finns en mängd avtal. Diskutera med din arbetsgivare så att Opusplace fortbildningar räknas som kompetensutveckling för dig. Vad säger ditt avtal?

Vår ambition är att över tid skapa en kollegial gemenskap mellan lärare runt om i världen genom en öppen mötesplats som erbjuder enkel tillgång till ledande metodik som väcker lust och glädje för lärande hos både lärare och elever.

Tack för ert stöd!

Carlssons Skola
KTH
Vinnova
UNDP
STING
Askunge
Teskedsorden
Volante

Följ oss

Navigering

Ladda ner vår app

I samarbete med

Copyright © 2018 Opusplace.