Kurskatalog

Kurskatalog

datalogiskt-tankande.jpg

Datalogiskt tänkande och programmering

Du får i denna kurs god begreppsförståelse och en grundutbildning i programmering med tillgång till teoretiskt material, laborativa övningar, samt övningsuppgifter som kan användas i klassrumsarbetet med dina egna elever. Kursen vänder sig till lärare på låg-, mellan- och högstadiet, med fördjupningar för lärare i matematik och teknik.
problemlosning.png

Problemlösning - Att väcka intresse

Fortbildningen ”Att väcka intresse” ger dig tips och idéer på hur du kan arbeta med problemlösning. Vi vill inspirera dig och visa på enkla metoder för att väcka elevernas intresse och engagemang för ämnet. Du får även praktiska tips på hur du kan skapa en god problemslösningsmiljö, samt exempel på samarbete mellan lärare på låg-, mellan- och högstadiet.
ekvationerna-del1.jpg

Rädda ekvationerna

Lektionsserien introducerar elever till algebra och problemlösning med ekvationer på ett tydligt och engagerande sätt. Kursen tillåter dig att tryggt använda och inspireras av lektionsmaterialet som enkelt kan användas i arbetet med dina egna elever via kollaborativa övningar som lett till mycket goda läranderesultat.
tolerans-demokrati.jpg

Tolerans och demokrati

Fortbildningen utgår från beprövad erfarenhet och vedertagna socialpsykologiska teorier kring lärande och pedagogiskt arbete med identitet, vilja till samexistens, fördomar och rasism baserat på den klassrumserfarenhet som skapats under 25 års arbete med det så kallade Toleransprojektet.
citizenz.png

Projekt CitizenZ

Denna tvåveckorsmodul presenterar en handledning för hur du effektivt kan strukturera och engagera dina elever till att bli socialt ansvarstagande medborgare genom ett interaktivt och utforskande grupparbete vilket utvecklar elevernas empati och förståelse för FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Följ oss

Navigering

Ladda ner vår app

I samarbete med

Copyright © 2019 Opusplace.