Allmänna villkor

Allmänna villkor

Opusplace är en kollegial mötesplats och tjänst för lärare som undervisar på låg-, mellan-, högstadiet, och gymnasiet. För att säkerställa en trygg och trivsam miljö på Opusplace redogör vi nedan för de användarvillor som gäller på Opusplace. När du som användare loggar in på Opusplace godkänner du denna redogörelse. Våra användarvillkor kan ibland komma att uppdateras och vi rekommenderar därför att du med jämna mellanrum ser över dessa användarvillkor.  

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Hederskod  
Användare av Opusplace borgar för att de arbetar som lärare på låg-, mellan-, högstadiet, eller gymnasiet. I det fall en person som inte undervisar som lärare på grundskolan eller gymnasiet registrerar ett användarkonto borgar de för att informera Opusplace om detta via ”Registrera” sidan på Opusplace så att en bedömning om lämpligt deltagande på Opusplace kan göras innan inloggningsuppgifter skickas till den ansökande. Opusplace reserverar rätten att neka deltagande till icke yrkesverksamma grundskole- eller gymnasielärare.  

Innehåll och säkerhet  
Som användare av Opusplace får du gärna dela med dig av innehåll, t.ex. text, foton eller filmklipp, till övriga deltagare på Opusplace. Som användare borgar du för att delat innehåll inte gör intrång på eller kränker någon annans rättigheter eller person, eller på annat sätt bryter mot lagen. Opusplace har rätt att ta bort innehåll som vi uppfattar strider mot villkoren i denna redogörelse. Delar du med dig av innehåll på Opusplace beviljar du oss en icke-exklusiv, överföringsbar, vidarelicensierbar, royaltyfria, global licens att använda det innehåll du publicerar på, eller i anslutning till, Opusplace.  

Opusplace AB, org.nr. 559100-2596, är ägare av denna mötesplats och tjänst och personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Opusplace.

Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan till en fortbildning är bindande.
 
Återbud
Vid förhinder kan en deltagares plats efter samråd med Opusplace överlåtas till en annan person på samma arbetsplats.
 
Bekräftelse
I samband med anmälan får deltagaren en epost bekräftelse på sitt deltagande.
 
Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med erhållen anmälningsbekräftelse.
 
Betalningsvillkor
Betalning som sker mot faktura ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.
 
Kurscertifikat
Efter godkänt slutförande av fortbildningen erhåller deltagare ett kurscertifikat via epost.

Personuppgiftspolicy

Grundläggande principer
Opusplace förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av personuppgifter  
Insamling av personuppgifter kan vara både aktiv och passiv. Aktiv insamling sker när du som användare lämnar dina uppgifter till oss i samband med inloggning eller liknande. Om du inte själv genom en aktiv handling lämnar uppgifterna till oss utan insamlandet sker med hjälp av andra verktyg (t.ex. genom cookies) anses insamlingen passiv. Läs mer om cookies nedan.

Om cookies på webbplatsen Opusplace.com  
Vad är en cookie?  
En cookie är en liten textfil som webbplatser du besöker skickar till din dator och som sparas där. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en besökares surfande.  
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.  
Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.  
I en del funktioner på Opusplace, till exempel i vår kursprogressionsdelarna, använder vi cookies för att du enkelt ska kunna fortsätta din interaktion i våra fortbildningar, från session till session, där du senast avslutade. Utan dessa cookies skulle du inte kunna fortsätta läsa fortbildningen från den plats där du senast avslutade utan skulle istället behöva börja om från kursstart varje gång du loggade in och manuellt söka dig tillbaka till där du sist avslutade.  
Om du väljer att stänga av cookies kommer inte Opusplace att fungera så som du som användare förväntar dig.  
En vanlig missuppfattning om cookies är att det är en sorts virus och att webbplatser med hjälp av cookies kan ta reda på personlig information från en dator eller att cookies är till för att kunna sända skräppost. Ingenting av detta är sant, cookies är bara data.  
De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta detta kan den stängas av. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion.

När sker behandling av personuppgifter?  
Webbplatsen Opusplace behandlar dina personuppgifter när du:

  • Registrerar dig på Opusplace
  • Anmäler dig till att delta på våra fortbildningar och event
  • Anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev
  • Söker kontakt med oss i övrigt
  • Besöker Opusplace


Samtycke  
Genom att använda Opusplace godkänner du denna Personuppgifts- och cookiepolicy. Opusplace kan komma att ändra och/eller uppdatera Personuppgifts- och cookiepolicyn och eftersom sådana ändringar inte meddelas på annat sätt än genom de nya villkorens publicering på våra webbplatser så rekommenderar vi att du regelbundet tar del av dessa.  
När det enligt lag krävs att ditt samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter, eller för vissa former av behandling, så kommer sådant särskilt samtycke att inhämtas från dig innan personuppgifterna behandlas.

Registrerade uppgifter  
De uppgifter som du väljer att lämna är de uppgifter som registreras. Opusplace har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar information om ditt hälsotillstånd, till exempel att du är allergiker och önskar viss kost på ett event, förutsätter vi att du samtycker till att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter  
Opusplace samlar in personuppgifter när du registrerar dig på Opusplace, anmäler dig till att delta på våra fortbildningar och event, anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev, söker kontakt med oss via vår hemsida, per telefon eller brev, och när du besöker vår webbplats Opusplace.com. De personuppgifter som du lämnar registreras då i våra register och används bl.a. för att kommunicera och uppfylla våra åtaganden gentemot våra användare.  

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.  

Andra ändamål med vår behandling av personuppgifter är att samla in information om hur du som användare utnyttjar våra webbplatser för att analysera sökbeteende, för statistikändamål, för att förbättra våra webbplatser, göra dem mer användarvänliga och kontrollera att de fungerar på avsett sätt. Sådan information samlas t.ex. in med hjälp av analysverktyg och cookies.

Utlämnande av personuppgifter
Opusplace kan komma att lämna ut personuppgifter till underleverantörer (t.ex. en it-leverantör som driftar våra datasystem). Våra underleverantörer får alltid underteckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med Opusplace för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Opusplace överför i regel inte personuppgifter till något land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES kan överföring av personuppgifter till tredje land komma att ske.  

Vid anmälningar kan den information som antecknas i registret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag utanför Opusplace, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet för en fortbildning eller event för att utföra åtagandet.  Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling kan uppgifterna komma att lämnas ut till de personer eller företag som Opusplace samarbetar med.  

Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in, om det inte särskilt föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns uppgifterna kvar?  
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten eller fortbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera.  

Säkerhet  
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Opusplace har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.  

Disclaimer  
Opusplace webbplats kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Opusplace ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker, eller det innehåll som tillhandahålls av sådan tredje part, på tredje parts webbplats.

Registerutdrag och rättelser  
Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Opusplace och dess dotterbolag. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsombudet på adressen nedan. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Opusplace.  

Opusplace AB  
Attention: PERSONUPPGIFTSOMBUD  
Birger Jarlsgatan 57C, Fack 37  
113 56 Stockholm  

Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, kan du vända dig till Medlemsservice på info@opusplace.com.

Följ oss

Navigering

Ladda ner vår app

I samarbete med

Copyright © 2019 Opusplace.